R

RAJD

(ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

RAGOUT

[czyt. ragu] (fr.) danie złożone z duszonego mięsa, warzyw oraz sosu pomidorowego

RAFLA

(niem. Raffel) rodzaj sieci rybackiej owiniętej wokół ustawionych równolegle obręczy метандростенолон купить

RAFINERIA

(fr. raffinerie) zakład, miejsce oczyszczania produktów spożywczych (np. cukru) lub ropy

RAFINACJA

(niem. Raffination) chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub… Czytaj dalej »RAFINACJA

RAFA

(niem. Riff) rodzaj podwodnej skały powstałej z wapiennych szkieletów organizmów morskich

RADŻA

(sanskr. król) 1. tytuł przysługujący lokalnym władcom w Indiach 2. osoba posiadająca taki tytuł

RADYKALNY

(łac. radicalis – zupełny) 1. gruntowny, zasadniczy 2. bezkompromisowy, stanowczy, skrajny

RADYKALIZM

(fr. radicalisme) 1. stanowczość, bezkompromisowość w poglądach i postanowieniach 2. nurt dążący do zmian społecznych

RADIOTERAPIA

(łac. radius – promień, therapeia – leczenie) med. leczenie chorób nowotworowych przy pomocy promieniowania