Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę R

Rozdział poświęcony literze R w naszym Słowniku Wyrazów Obcych zaprasza do zgłębienia kolejnej fascynującej części językowego mozaiku. Litera R, jedna z bardziej powszechnych w wielu językach, wprowadza nas w świat wyrazów obcych, które są świadectwem bogatych i różnorodnych wpływów lingwistycznych. Te terminy, przybyłe do języka polskiego z różnych stron świata, wzbogacają polszczyznę, dodając do niej nowe warstwy znaczeniowe i kulturowe.

Wyrazy rozpoczynające się na literę R często mają swoje korzenie w łacinie, grece, angielskim, francuskim, niemieckim oraz innych językach. Obejmują one szeroki zakres dziedzin – od nauki, technologii, medycyny, poprzez sztukę, literaturę, aż po terminy używane w życiu codziennym. Każdy z tych terminów wnosi do polskiego języka swoją unikalną wartość, poszerzając nasze możliwości wyrazowe i komunikacyjne.

W tym dziale słownika, każde słowo zostanie dokładnie omówione, z naciskiem na jego etymologię, znaczenie oraz sposób adaptacji do języka polskiego. Pozwoli to czytelnikom nie tylko na głębsze zrozumienie poszczególnych terminów, ale także na docenienie roli wyrazów obcych w ewolucji i wzbogacaniu polskiego języka.

Zapraszamy do eksploracji i poznawania wyrazów obcych na literę R, które są ważnym składnikiem naszego językowego dziedzictwa, odzwierciedlając bogatą historię kulturowej i lingwistycznej wymiany.

RADIOLOKACJA

  (łac. radius – promień, locatio – umieszczenie) wykrywanie obecności oraz ustalanie położenia obiektów znajdujących się w przestrzeni

  RADIOLOGIA

   (łac. radius – promień, logos – nauka) nauka zajmująca się badaniem różnego typu promieniowaniem oraz jego wykorzystaniem w przemyśle i… Czytaj dalej »RADIOLOGIA

   RADIOGRAM

    (łac. radius – promień, gr. gramma – litera) obraz przedmiotu uzyskany w wyniku prześwietlenia go promieniowaniem jonującym

    RADIOFONIA

     (łac. radius – promień, gr. phone – dźwięk) 1. system nadawania audycji radiowych 2. instytucja zajmująca się tą działalnością

     RADIOAKTYWNY

      (łac. radius – promień, activus – czynny) promieniotwórczy, wysyłający promieniowanie jądrowe

      RADIESTEZJA

       (łac. radius – promień, gr. aisthesis – wrażenie) wykrywanie źródeł wody lub minerałów przy pomocy wahadełka lub różdżki

       RADIACJA

        (łac. radiatio – promieniowanie) fiz. wysyłanie energii w postaci strumienia cząstek lub fal elektromagnetycznych

        RADAR

         (skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

         RACJONALNY

          (łac. rationalis – rozsądny) 1. oparty na rozumie, rozsądny 2. uzasadniony

          RACJONALIZM

           (fr. rationalisme) filoz. nurt głoszący wyższość rozumu nad duchem i myślą, wierzący w możliwość rozumowego poznania świata

           RACHITYCZNY

            (fr. rachitique) 1. wątły, nędzny, słaby 2. mający objawy krzywic „RACHITYCZNY”, pochodzące od francuskiego słowa „rachitique”, to przymiotnik używany w… Czytaj dalej »RACHITYCZNY

            RACHATŁUKUM

             (tur. rahatlokum) słodka potrawa popularna na Bliskim Wschodzie, mająca postać masy owocowej z dodatkiem bakalii

             RACA

              (wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

              RABULISTA

               (niem. Rabulist) specjalista w odszukiwaniu luk prawnych i niedopowiedzeń w ustawach

               RABIN

                (gr. rabbi – mistrz) zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej

                RABBI

                 (aram. mistrz) tytuł honorowy przysługujący nauczycielom żydowskim

                 RABATA

                  (niem. Rabatte) podłużna grządka z kwiatami

                  RABAT

                   (niem. Rabatt) ekon. obniżenie ustalonej ceny towaru kupowanego jednorazowo w dużej ilości lub w określonym czasie