R

RADIOLOKACJA

(łac. radius – promień, locatio – umieszczenie) wykrywanie obecności oraz ustalanie położenia obiektów znajdujących się w przestrzeni

RADIOLOGIA

(łac. radius – promień, logos – nauka) nauka zajmująca się badaniem różnego typu promieniowaniem oraz jego wykorzystaniem w przemyśle i… Czytaj dalej »RADIOLOGIA

RADIOGRAM

(łac. radius – promień, gr. gramma – litera) obraz przedmiotu uzyskany w wyniku prześwietlenia go promieniowaniem jonującym

RADIOFONIA

(łac. radius – promień, gr. phone – dźwięk) 1. system nadawania audycji radiowych 2. instytucja zajmująca się tą działalnością

RADIOAKTYWNY

(łac. radius – promień, activus – czynny) promieniotwórczy, wysyłający promieniowanie jądrowe

RADIESTEZJA

(łac. radius – promień, gr. aisthesis – wrażenie) wykrywanie źródeł wody lub minerałów przy pomocy wahadełka lub różdżki

RADIACJA

(łac. radiatio – promieniowanie) fiz. wysyłanie energii w postaci strumienia cząstek lub fal elektromagnetycznych

RADAR

(skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

RACJONALNY

(łac. rationalis – rozsądny) 1. oparty na rozumie, rozsądny 2. uzasadniony