R

RACJONALIZM

(fr. rationalisme) filoz. nurt głoszący wyższość rozumu nad duchem i myślą, wierzący w możliwość rozumowego poznania świata

RACHITYCZNY

(fr. rachitique) 1. wątły, nędzny, słaby 2. mający objawy krzywic

RACHATŁUKUM

(tur. rahatlokum) słodka potrawa popularna na Bliskim Wschodzie, mająca postać masy owocowej z dodatkiem bakalii

RACA

(wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

RABULISTA

(niem. Rabulist) specjalista w odszukiwaniu luk prawnych i niedopowiedzeń w ustawach

RABIN

(gr. rabbi – mistrz) zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej

RABBI

(aram. mistrz) tytuł honorowy przysługujący nauczycielom żydowskim

RABATA

(niem. Rabatte) podłużna grządka z kwiatami

RABAT

(niem. Rabatt) ekon. obniżenie ustalonej ceny towaru kupowanego jednorazowo w dużej ilości lub w określonym czasie