T

Wyrazy Obce

 • TAJGA

  (ros.) obszar leśny, złożony przeważnie drzew iglastych, występujący przede wszystkim na Syberii oraz w Kanadzie

 • TAJFUN

  (chin. tai fung) bardzo silny wiatr tropikalny

 • TAI CHI

  [czyt. taj czi] (chin.) zestaw ćwiczeń gimnastycznych połączonych z ćwiczeniami medytacyjnymi

 • TAG

  (ang.) infor. oznaczenie pojedynczego elementu kodu w języku HTML

 • TAFTA

  (fr. taffetas) delikatna, jedwabna tkanina

 • TAEKWONDO

  [czyt. tekłondo] (kor.) rodzaj koreańskiej walki bez broni, wykorzystujący ciosy zadawane rękoma i nogami clenbuterol hydrochloride side effects

 • TACO

  [czyt. tako] (hiszp.) smażona tortilla z mięsnym lub serowym nadzieniem

 • TABUN

  (ukr.) 1. stado koni 2. daw. koń stepowy

 • TABULATOR

  (łac. tabula – tablica) infor. klawisz klawiatury komputerowej, umożliwiający przejście do kolejnych kolumn tekstu oraz wykonanie wcięć w tekście

 • TABULA RASA

  [czyt. tabula raza] (łac. czysta tablica) pojęcie wprowadzone przez J. Locka, określające stan umysłu człowieka w momencie narodzin; jest on czystą kartą, która stopniowo zapełnia się informacjami nabytymi w wyniku kolejnych doświadczeń

 • TABU

  (ang. taboo) 1. tajemnica, zakaz, temat, którego się nie porusza 2. w społecznościach pierwotnych – rzeczy, osoby o których się nie mówi, przedmioty, których się nie dotyka, czynności, których się nie wykonuje

 • TABOR

  (tur. tabur – obóz) 1. zbiór pojazdów jednego rodzaju, używanych do przewozu ludzi i rzeczy 2. grupa wspólnie wędrujących i mieszkających ludzi 3. hist. obóz warowny, którego obszar wyznaczają poustawiane wozy