V

Wyrazy Obce

 • VSOP

  (skrót od: Very Superior Old Pale) (ang.) napis umieszczany na etykietkach brandy, oznaczający wysoką jakość zawartości butelki

 • VRML

  (skrót od: Virtual Reality Modeling Language) (ang.) infor. język modelowania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiający opisywanie obiektów i animacji

 • VOODOO

  (ang) infor. nazwa handlowa popularnego AKCELERATORA 3D

 • VOLAPUK

  (niem.) sztuczny język międzynarodowy, utworzony przez niemieckiego księdza J. M. Scheyera w drugiej połowie XIX wieku, zawierający elementy łaciny oraz języków: niemieckiego, francuskiego i angielskiego, nie zyskał jednak dużej popularności z powodu znacznego stopnia trudności i licznych zawiłości

 • VIRTUTI MILITARI

  (łac.) “za męstwo wojenne” – odznaczenie wojenne w postaci orderu, ustanowione przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 r., będące najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym

 • VIRELAI

  (fr.) lit. starofrancuska pieśń liryczna o charakterze tanecznym, zawierająca różnorodne układy rymów i zmienny rytm, szczególnie popularna w czasach od XIII do XV wieku

 • VIP

  (skrót od: Very Important Person) ważna, znana i ceniona osoba, ciesząca się autorytetem

 • VILANELLA

  (fr. villanelle) lit. wierszowany gatunek literacki obecny w poezji francuskiej, posiadający cechy sielanki, popularny przede wszystkim od XV do XVII wieku