V

VENI, VIDI, VICI

(łac.) przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem – słowa wypowiedziane przez Juliusza Cezara

VENI, VIDI, DEUS VICIT

(łac.) przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył – słowa wypowiedziane przez cesarza Karola V

VEL

(łac.) albo, czyli

VBSCRIPT

(ang.) infor. uproszczona wersja języka Visual Basic, przeznaczona do pisania SKRYPTÓW

VBA

(skrót od: Visual Basic For Applications) (ang.) infor. język makrodefinicji umożliwiający rozbudowę APLIKACJI

VATICINIUM

(łac. proroctwo) lit. utwór poetycki mający postać przepowiedni, proroctwa związanego z przyszłością świata lub jakiegoś narodu, charakteryzujący się podniosłym, patetycznym… Czytaj więcej »VATICINIUM

VAT

(skrót od: Value Added Tax) (ang.) ekon. podatek dodawany do cen towarów i usług

VARIETES

[czyt. warietes](fr.) teatr wystawiający widowiska składające się z popisów akrobatycznych, tańców, śpiewów

VARIA

(łac.) różne rzeczy, rozmaitości

VAN

(ang.) duży samochód osobowy