Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę W

Rozdział poświęcony wyrazom obcym zaczynającym się na literę „W” w naszym Słowniku Wyrazów Obcych otwiera przed czytelnikami bogaty świat językowy, pełen zróżnicowanych i interesujących zapożyczeń. Litera „W”, będąca charakterystyczną dla wielu języków, wprowadza nas w obszar słów o szerokim spektrum pochodzenia, odzwierciedlającym kulturową i lingwistyczną różnorodność.

W tym rozdziale znajdziemy słowa zapożyczone z języków takich jak angielski, niemiecki, francuski, łaciński, a także z wielu innych, co pokazuje, jak polski język, przez lata, wchłaniał i adaptował terminy z różnych kątów świata. Wyrazy te obejmują szeroką gamę dziedzin, od technologii, przez naukę, aż po sztukę i literaturę, co świadczy o ich znaczeniu w kształtowaniu naszego językowego krajobrazu.

Każdy termin w tym segmencie został dokładnie opracowany, oferując nie tylko definicje, ale także etymologię, przykłady użycia, a także wskazówki dotyczące wymowy. To sprawia, że rozdział „W” jest nie tylko użytecznym narzędziem dla osób związanych z językoznawstwem i tłumaczeniami, ale także cennym źródłem wiedzy dla każdego, kto interesuje się rozwojem języka i jego międzykulturowymi wpływami.

Zachęcamy do eksplorowania i zgłębiania tych wyrazów obcych, które stanowią kluczowy element w ewolucji polszczyzny, dowodząc jej elastyczności i otwartości na wpływy z zewnątrz. Jest to fascynująca podróż przez historię i współczesność języka, ukazująca jego dynamiczny i żywy charakter.

WALKOWER

  (ang. walk – chodzić, over – ponad) sport, zwycięstwo zawodnika lub drużyny spowodowane niestawieniem się przeciwnika na miejsce zawodów

  WALKMEN

   [czyt. łokmen] (ang.) mały magnetofon wyposażony w słuchawki

   WALKIE-TALKIE

    [czyt. łoki-toki] (ang. walk – chodzić, talk – mówić) rodzaj krótkofalówki, przyrząd służący do komunikacji na odległość

    WALETA

     (od łac. vale – bądź zdrów) lit. wierszowany utwór występujący przede wszystkim w literaturze staropolskiej, poruszający temat emocji i refleksji… Czytaj dalej »WALETA

     WALC

      (niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca

      WAKUUM

       (łac. vacuum) fiz. próżnia

       WAKUOMETR

        (łac. vacus – próżny, gr. metrein – mierzyć) urządzenie wykorzystywane do mierzenia ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne; próżniomierz

        WAKAT

         (łac. vacat – jest wolne, puste) 1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy 2. niezadrukowana strona książki

         WAJDELOTA

          (niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, pełniący też niskie funkcje kapłańskie

          WAGINALNY

           (łac. vagina – pochwa) dotyczący pochwy

           WAGARY

            (łac. vagari – włóczyć się) 1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych 2. samowolna i nieuzasadniona nieobecność w szkole

            WAGANT

             (łac. vagans, vagantis – wędrujący) aktor należący do wędrownej grupy średniowiecznej

             WAGABUNDA

              (łac. vagabundus – wędrowny) podróżnik, włóczęga, obieżyświat

              WADIUM

               (łac. vadium) kaucja wpłacana jako poręczenie spełnienia warunków umowy

               WADERA

                (białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca

                WADEMEKUM

                 (łac. vade me cum – chodź ze mną) poradnik, przewodnik, książka zawierająca podstawowe informacje z jakiejś dziedziny

                 WACHTA

                  (niem. Wachta) 1. część załogi pełniąca w określonym czasie służbę na statku 2. czas, w którym część załogi pełni służbę… Czytaj dalej »WACHTA

                  WACHMISTRZ

                   (niem. Wachtmeister) podoficer kawalerii od XVIII w. do czasów II wojny światowej