W

WALKOWER

(ang. walk – chodzić, over – ponad) sport, zwycięstwo zawodnika lub drużyny spowodowane niestawieniem się przeciwnika na miejsce zawodów

WALKMEN

[czyt. łokmen] (ang.) mały magnetofon wyposażony w słuchawki

WALKIE-TALKIE

[czyt. łoki-toki] (ang. walk – chodzić, talk – mówić) rodzaj krótkofalówki, przyrząd służący do komunikacji na odległość

WALETA

(od łac. vale – bądź zdrów) lit. wierszowany utwór występujący przede wszystkim w literaturze staropolskiej, poruszający temat emocji i refleksji… Czytaj dalej »WALETA

WALC

(niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca

WAKUUM

(łac. vacuum) fiz. próżnia

WAKUOMETR

(łac. vacus – próżny, gr. metrein – mierzyć) urządzenie wykorzystywane do mierzenia ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne; próżniomierz

WAKAT

(łac. vacat – jest wolne, puste) 1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy 2. niezadrukowana strona książki

WAJDELOTA

(niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, pełniący też niskie funkcje kapłańskie

WAGINALNY

(łac. vagina – pochwa) dotyczący pochwy