W

WAGARY

(łac. vagari – włóczyć się) 1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych 2. samowolna i nieuzasadniona nieobecność w szkole

WAGANT

(łac. vagans, vagantis – wędrujący) aktor należący do wędrownej grupy średniowiecznej

WAGABUNDA

(łac. vagabundus – wędrowny) podróżnik, włóczęga, obieżyświat

WADIUM

(łac. vadium) kaucja wpłacana jako poręczenie spełnienia warunków umowy

WADERA

(białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca

WADEMEKUM

(łac. vade me cum – chodź ze mną) poradnik, przewodnik, książka zawierająca podstawowe informacje z jakiejś dziedziny

WACHTA

(niem. Wachta) 1. część załogi pełniąca w określonym czasie służbę na statku 2. czas, w którym część załogi pełni służbę… Czytaj dalej »WACHTA

WACHMISTRZ

(niem. Wachtmeister) podoficer kawalerii od XVIII w. do czasów II wojny światowej