X

XML

(skrót od: eXtensible Markup Language) (ang.) infor. język służący do określania formatu i struktury dokumentów WWW

XENIA

(od gr. ksenia – gościnność) lit. złośliwe epigramy w formie dystychów

X

[czyt. iks] pot. niewiadoma, coś nieokreślonego