X

Wyrazy Obce

  • XML

    (skrót od: eXtensible Markup Language) (ang.) infor. język służący do określania formatu i struktury dokumentów WWW

  • XENIA

    (od gr. ksenia – gościnność) lit. złośliwe epigramy w formie dystychów

  • X

    [czyt. iks] pot. niewiadoma, coś nieokreślonego