Z

ŻAK

(czes. żak – uczeń) przest. student, uczeń

ŻABOT

(fr. jabot) falbana z cienkiego materiału, przypinana do ubrania pod szyją, stanowiąca ozdobnik stroju

ZYGOTA

(gr. zygótos – połączony) komórka powstała na skutek połączenia męskiej i żeńskiej komórki płciowej ges

ZYDEL

(st. niem. Sidel) przest. drewniane krzesło z oparciem

ZSYŁKA

(ros. ssyłka) wywóz więźnia do odległych części Rosji, będący formą kary; zesłanie

ZOOTECHNIKA

(gr. zóon – zwierzę, technikós – sztuczny) nauka o hodowli zwierząt domowych

ZOOMORFIZM

(gr. dzóion – istota, stworzenie, morphe – kształt, forma) przedstawianie jakiegoś bóstwa w postaci zwierzęcej lub ze zwierzęcymi atrybutami

ZOOM

[czyt. zum] (ang.) urządzenie umieszczone w kamerze lub aparacie fotograficznym, zmieniające ogniskową obiektywu i zmniejszające lub powiększające obraz, przy zachowaniu… Czytaj dalej »ZOOM

ZOOLOGIA

(gr. zóo – zwierzę, logos – słowo, nauka) nauka o zwierzętach

ZOOFILIA

(gr. zóo – zwierzę, philein – lubić) patrz SODOMIA