DARWINIZM

(Ch. Darwin – nazwisko naukowca)

teoria ewolucyjna polegająca na doborze naturalnym, mówiąca, że walkę o przetrwanie przeżyją osobniki najlepiej przystosowane do środowiska


WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane