DEFEKTACJA

(łac. defaecatio – oczyszczenie)

l. fizjol. wypróżnianie się

2. oczyszczanie niegaszonym wapnem lub mlekiem wapiennym buraków cukrowych

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba