FAKSYMILE

(łac. fac simile – czyń podobnie)

dokładna kopia dokumentu, wykonana ręcznie lub za pomocą techniki mechanicznej i elektrycznej

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba