HAGIOGRAFIA

(gr. hagios – święty, graphien – pisać)

dział piśmiennictwa zawierający żywoty świętych

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba