Przejdź do treści

IDENTYFIKACJA

    (łac. identificatio – utożsamienie)

    1. rozpoznanie osoby lub rzeczy
    2. utożsamienie się z inną osobą, przejęcie jej zachowania i sposobu myślenia
    3. chem. ustalenie składu pierwiastków


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane