IDIOM

(gr. idioma – właściwość)

zwrot charakterystyczny dla danego języka, nieprzetłumaczalny dosłownie

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba