JPEG

(skrót od: Joint Photographic Ex-perts Group) (ang.)

format niewielkich plików graficznych zawierający skompresowane obrazy

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba