KABARET

(fr. cabaret – knajpa)

1. przedstawienie o lekkim, zabawnym repertuarze
2. lokal, w którym prezentowany jest program rozrywkowy

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba