KACHEKSJA

(gr. kacheksia – zły stan, zaniedbanie)

med. wyniszczenie, wyczerpanie organizmu towarzyszące niektórym chorobom

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba