NARRATOR

(łac. narratio – opowiadam)

lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba