OBLITERACJA

(łac. oblitteratio – zatarcie, zapomnienie)

1. zatarcie się np. napisu
2. med. zarastanie naczyń krwionośnych lub przewodów tkanką łączną

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane