Przejdź do treści

RACHITYCZNY

  (fr. rachitique)

  1. wątły, nędzny, słaby
  2. mający objawy krzywic

  „RACHITYCZNY”, pochodzące od francuskiego słowa „rachitique”, to przymiotnik używany w języku polskim do opisu czegoś lub kogoś, co charakteryzuje się wątłością, słabością lub nędznością. Może odnosić się zarówno do fizycznego wyglądu, jak i ogólnego stanu zdrowia.

  1. Wątły, Nędzny, Słaby: Gdy używamy słowa „rachityczny” w kontekście opisu osoby lub rzeczy jako wątłej, nędznej, lub słabej, odnosimy się do ich niedożywienia, braku siły lub ogólnej kruchości. Na przykład, osoba może być opisywana jako rachityczna, jeśli jest bardzo chuda i słaba, wyglądając na niedożywioną lub cierpiącą z powodu złego stanu zdrowia.
  2. Mający Objawy Krzywic: W medycynie, termin „rachityczny” jest ściśle związany z krzywicą – chorobą, która dotyka głównie dzieci, powodując zaburzenia wzrostu i deformacje kości. Krzywica jest spowodowana niedoborem witaminy D, wapnia lub fosforu i charakteryzuje się między innymi miękkimi, słabymi kośćmi, co może prowadzić do krzywizn szkieletowych i innych problemów zdrowotnych. W tym kontekście, „rachityczny” odnosi się do cech fizycznych lub stanów zdrowotnych typowych dla tej choroby.

  Termin „rachityczny” może być używany w różnych kontekstach, ale zazwyczaj nosi negatywne konotacje, odnosząc się do słabości, braku rozwoju lub choroby.


  WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane