TABULATOR

(łac. tabula – tablica)

infor. klawisz klawiatury komputerowej, umożliwiający przejście do kolejnych kolumn tekstu oraz wykonanie wcięć w tekście

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba