angielski

FAKSOWAĆ

(ang. fax) przesyłać dokument FAKSEM

FAKSMODEM

(ang.) infor. MODEM posiadający funkcję wysyłania i odbierania luksów przesyłanych linią telefoniczną

FAKS

(ang. fax) aparat przystosowany do wysyłania kopii dokumentów przez linię telefoniczną

FAIR PLAY

[czyt. ferplej] (ang.) uczciwa, zgodna z zasadami gra

FAIR

[czyt. fer] (ang.) uczciwie, honorowo

E-GENERACJA

[czyt. i generacja] (ang. skrót od: electronic generation) pokolenie wychowane w czasie rozwoju INTERNETU

ECSTASY

[czyt. ekstazi] (ang.) syntetyczny narkotyk zmniejszający zmęczenie, wywołujący energię

E-COMMERCE

[czyt. i komers] (ang. skrót od: electronic commerce) handel towarami prowadzony za pośrednictwem INTERNETU

EBONIT

(ang. ebonite) nierozpuszczalne tworzywo sztuczne o właściwościach izolacyjnych

E-BIZNES

[czyt. i biznes] (ang. skrót od: electronic business) działalność przedsiębiorstwa prowadzona przy wykorzystaniu INTERNETU