arabski

HADŻ

(ar. hadżdż) pielgrzymka do Mekki, obowiązek każdego muzułmanina

FAKIR

(ar. dosł. ubogi) 1. umartwiający swe ciało asceta 2. pot. wędrowny kuglarz