aramejski

RABBI

(aram. mistrz) tytuł honorowy przysługujący nauczycielom żydowskim