francuski

KABOTAŻ

(fr. cabotage) rodzaj żeglugi wodnej przebiegającej wzdłuż linii brzegowej

KABARET

(fr. cabaret – knajpa) 1. przedstawienie o lekkim, zabawnym repertuarze 2. lokal, w którym prezentowany jest program rozrywkowy

JADEIT

(fr. jadeite) ozdobny minerał o barwie zielonej lub białej, używany w przemyśle zdobniczym

IDEE FIXE

(fr.) natrętna, chorobliwa myśl, od której nie można się uwolnić

IDEALIZM

(fr. idealisme) 1. postrzeganie świata, osób, zjawisk jako lepszych i piękniejszych niż są w rzeczywistości 2. filoz. pogląd przypisujący wyższość… Czytaj dalej »IDEALIZM

GALANTERIA

(fr. galanterie) 1. drobne przedmioty użytkowe, np.: torebki, rękawiczki 2. grzeczność, uprzejmość

GAFA

(fr. gafie – niezręczność) niezręczne, nietaktowne zachowanie

GABARYT

(fr. gabarit) wymiar zewnętrzny przedmiotu lub osoby

EGZYSTENCJALIZM

(fr. existentialis-me) nurt filozoficzny głoszący samotność człowieka we wszechświecie, brak oparcia w wyższej ideii, całkowitą odpowiedzialność ludzi za ich czyny… Czytaj dalej »EGZYSTENCJALIZM