francuski

EGZEKUTYWA

(fr. executif – wykonawczy) władza wykonawcza

EGALITARYZM

(fr. egalitaire – dążący do równouprawnienia) pogląd uznający za jedyny i najlepszy ustrój opierający się na równości wszystkich ludzi

EFRONTERIA

(fr. effronterie) bezczelność, arogancja, zuchwałość E.G. (łac.) skrót od: EXEMPLI GRATIA – na przykład

ECRU

[czyt. ekri] (fr.) kolor surowej, niebielonej tkaniny

EBENISTA

(fr. ebeniste) stolarz – artysta produkujący eleganckie meble

DEFRAGMENTACJA

(fr. fragmentation – dzielenie) infor. proces ponownego zapisywania PLIKÓW, które zostały podzielone podczas zapisu na TWARDYM DYSKU

DEFIBRACJA

(fr. deficit – brakuje) 1. ekon. niższy poziom przychodów niż wydatków 2. brak, niedobór

DEFETYZM

(fr. defaitisme – wyczerpanie) przewidywanie niepowodzenia, brak wiary w sukces, zwycięstwo

DEBIUT

(fr. debut – początek) pierwszy publiczny występ lub publikacja