francuski

AU PAIR

[czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka

AU NATUREL

[czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

ATUT

(fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

ATU

(fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

ATTACHÉ

[czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

ATROPINA

(fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce

ATRAPA

(fr. attrape) 1. imitacja jakiejś rzeczy, puste pudełko umieszczane jako reklama na wystawach sklepowych 2. osłona chłodnicy samochodu

ATELIER

[czyt. atelie] (fr.) 1. pracownia artysty 2. pomieszczenia przeznaczone do kręcenia filmów

ATEIZM

(fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga