francuski

APARTAMENT

(fr. appartement) luksusowe mieszkanie

A PART

[czyt. a par] (fr.) oddzielnie, z wyjątkiem

APANAŻE

(fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców… Czytaj dalej »APANAŻE

ANTYK

(fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

ANTROPOGENEZA

(fr. anthropos – człowiek, genesis – pochodzenie) nauka o powstaniu i rozwoju człowieka jako gatunku biologicznego

ANTRESOLA

(fr. entresol) 1. poziom między parterem a pierwszym piętrem, półpiętro 2. niskie pomieszczenie mieszkalne 3. schowek pod sufitem, pawlacz

ANTRAKT

(fr. entracte) przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, częściami koncertu

ANONS

(fr. annonce – zawiadomienie, ogłoszenie) 1. zawiadomienie umieszczone w prasie 2. nadawany z wyprzedzeniem, pełniący funkcję zapowiedzi fragment filmu, audycji,… Czytaj dalej »ANONS

ANIMIZM

(fr. animisme, od łac. anima – dusza) 1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę 2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy… Czytaj dalej »ANIMIZM