greka

EGIDA

(gr. aigis, aigidos) 1. mit. grecka tarcza Zeusa, wykonana przez Hefaj-slosa 2. mit. rzymska – tarcza Jowisza 3. patronat, opieka

EFEMERYDA

(gr. ephemeris, epheme-ridos – dziennik) 1. coś jednorazowego, zmiennego 2. zool. jętka 3. bot. roślina o krótkim cyklu życiowym

EFEB

(gr. ephebos-młodzieniec) 1. w starożytnej Grecji – młody człowiek pełniący służbą wojskową 2. młodzieniec o doskonałej budowie ciała

ECHOSONDA

(gr. echo – dźwięk, łac. sonare – brzmieć) urządzenie służące do pomiaru głębokości i odległości w wodzie, wyznaczające położenie przedmiotów,… Czytaj dalej »ECHOSONDA

DAKTYLOSKOPIA

(gr. daktylos – palec, skopein – oglądać, badać) dział kryminalistyki zajmujący się porównywaniem linii papilarnych opuszków palców w celu ustalenia… Czytaj dalej »DAKTYLOSKOPIA

DAJMONION

(gr. daimonin – głos boga, ducha) głos wewnętrzny nakłaniający do porzucenia złych zamiarów; sumienie

ABDERYTA

(od gr. Abdera – nazwa miejscowości) ktoś tępy, ograniczony, głupi