greka

ATARAKSJA

(gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

ATAKSJA

(gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to… Czytaj dalej »ATAKSJA

ASYRIOLOGIA

(od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

ASTRONOMIA

(gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

ASTROLOGIA

(gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

ASTMA

(gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca

ASEPTYCZNY

(gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

ASCETA

(gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub… Czytaj dalej »ASCETA

ARYTMIA

(od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

ARYTMETYKA

(gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich