greka

ARYSTOKRACJA

(gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

ARTRETYZM

(od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

ARTERIA

(gr. arteria – tętnica) 1. biol. tętnica 2. pot. szlak komunikacyjny, duża, ulica

AROMATERAPIA

(gr. aroma – wonny olejek, therapeia – leczenie) leczenie chorób przez użycie olejków eterycznych deee-lite world clique

AROMAT

(gr. aroma – wonny olejek, zapach) przyjemny zapach

AREOPAG

(gr. Areios pâgos – wzgórze Aresa, miejsce zebrań rady) 1. w starożytnych Atenach – rada państwa 2. grono autorytetów jakiejś… Czytaj dalej »AREOPAG

ARCHETYP

(gr. archétypon – pierwowzór) 1. pierwowzór 2. psychol. symbol podświadomych, zbiorowych treści psychicznych

ARCHEOLOGIA

(gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów

ARCHAIZM

(gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

ARCHAICZNY

(gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały