Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – greka

W sekcji „Pochodzenie wyrazu: greka” naszego Słownika Wyrazów Obcych, odbywamy podróż do korzeni cywilizacji zachodniej. Język grecki, będący jednym z najstarszych znanych języków, od wieków oddziałuje na wiele języków europejskich, w tym na polski. Wpływ ten jest widoczny szczególnie w terminologii naukowej, medycznej, filozoficznej i artystycznej.

Greka, ze swoją bogatą tradycją literacką, filozoficzną i naukową, wniosła do języka polskiego słowa, które są fundamentem wielu dyscyplin wiedzy. Od terminów opisujących zjawiska przyrodnicze, poprzez koncepty filozoficzne, aż po specjalistyczne terminy medyczne – każde z tych słów niesie ze sobą bogatą historię i kulturową głębię.

Ta część słownika to nie tylko zbiór słów, ale również okazja do zrozumienia, jak głęboko język grecki zakorzenił się w naszym myśleniu i mówieniu. Przy każdym słowie staraliśmy się ukazać nie tylko jego etymologię i znaczenie, ale również kontekst kulturowy, w którym zostało zapożyczone.

Zapraszamy do eksploracji tej fascynującej dziedziny naszego języka, która jest mostem łączącym współczesny świat z bogatym dziedzictwem starożytnej Grecji.

ANTONIM

  (gr. anti – przeciw, ónyma – imię) wyraz przeciwstawny

  ANTOLOGIA

   (gr. anthologia – zbiór kwiatów) 1. zbiór utworów jednego autora 2. zbiór utworów różnych autorów, ale połączonych tematycznie costumes atlanta

   ANTIDOTUM

    (gr. antidoton – dane przeciw) 1. sposób na coś, środek zaradczy 2. środek likwidujący działanie trucizny

    ANTAGONIZM

     (od gr. antagonistein – być przeciw) rywalizacja, wzajemne zwalczanie się

     ANOREKSJA

      (gr. anóreksis – brak pożądania, apetytu) chorobliwy brak pragnienia, często skutek nerwicy ANSA (tac. uchwyt, podstawa) niechęć, uraza, pretensja

      ANONIM

       (od gr. anónymos – bezimienny) 1. człowiek ukrywający swoje nazwisko 2. list bez podpisu

       ANOMALIA

        (gr. anómalos – nierówny) odstępstwo od normy, nieprawidłowość

        ANESTEZJOLOGIA

         (gr. anaisthesia – nieczułość, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się znieczulaniem i reanimacją chorych

         ANEPIGRAF

          (gr. anepigraphos – bez napisu) dzieło sztuki lub utwór, które nie posiadają tytułu

          ANEMOGAMIA

           (od gr. anemos – wiatr, gamos – małżeństwo) bot. zapylanie roślin przy pomocy wiatru

           ANEMIA

            (gr. anaimia – brak krwi) niedobór czerwonych krwinek lub hemoglobiny, niedokrwistość

            ANDROPAUZA

             (gr. andrós – mężczyzna, pausis – ustanie) okres w życiu mężczyzny charakteryzujący się obniżaniem poziomu testosteronu w organizmie oraz wygasaniem… Czytaj dalej »ANDROPAUZA

             ANDROLOGIA

              (gr. andrós – mężczyzna, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się chorobami męskich narządów płciowych

              ANDROGYNICZNY

               (od gr. andrógynos – męsko-żeńki) posiadający równocześnie cechy męskie i żeńskie

               ANANKE

                (gr. ananke – konieczność) los, przeznaczenie, konieczność

                ANATOMIA

                 (od gr. anatemnein – przecinać) 1. nauka o budowie organizmu 2. budowa żywego organizmu

                 ANATEMA

                  (gr. anathema – przekleństwo) klątwa kościelna, ekskomunika

                  ANARCHIZM

                   (od gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) ideologia społeczno-polityczna głosząca konieczność likwidacji władzy państwowej oraz wprowadzenia nieograniczonej… Czytaj dalej »ANARCHIZM

                   ANARCHIA

                    (gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) chaos, bezrząd powstały w wyniku braku organów władzy lub ich bezsilności… Czytaj dalej »ANARCHIA