greka

ARACHNOFOBIA

(gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami

APSYDA

(gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

APOTEOZA

(gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

APOSTROFA

(od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

APOSTROF

(od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów… Czytaj dalej »APOSTROF

APOSTATA

(od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

APOPLEKSJA

(gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

APOLOGIA

(gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

APOKRYF

(gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza… Czytaj dalej »APOKRYF