Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – greka

W sekcji „Pochodzenie wyrazu: greka” naszego Słownika Wyrazów Obcych, odbywamy podróż do korzeni cywilizacji zachodniej. Język grecki, będący jednym z najstarszych znanych języków, od wieków oddziałuje na wiele języków europejskich, w tym na polski. Wpływ ten jest widoczny szczególnie w terminologii naukowej, medycznej, filozoficznej i artystycznej.

Greka, ze swoją bogatą tradycją literacką, filozoficzną i naukową, wniosła do języka polskiego słowa, które są fundamentem wielu dyscyplin wiedzy. Od terminów opisujących zjawiska przyrodnicze, poprzez koncepty filozoficzne, aż po specjalistyczne terminy medyczne – każde z tych słów niesie ze sobą bogatą historię i kulturową głębię.

Ta część słownika to nie tylko zbiór słów, ale również okazja do zrozumienia, jak głęboko język grecki zakorzenił się w naszym myśleniu i mówieniu. Przy każdym słowie staraliśmy się ukazać nie tylko jego etymologię i znaczenie, ale również kontekst kulturowy, w którym zostało zapożyczone.

Zapraszamy do eksploracji tej fascynującej dziedziny naszego języka, która jest mostem łączącym współczesny świat z bogatym dziedzictwem starożytnej Grecji.

ALGOLAGNIA

  (od gr. algos – ból, lagneia – rozkosz) med. doznawanie zadowolenia seksualnego w wyniku zadawania lub odczuwania bólu; sadomasochizm

  ALERGIA

   (gr. allos – inny, ergon – praca, działanie) nadwrażliwość organizmu na działanie określonych związków chemicznych, znajdujących się w pokarmach, bakteriach,… Czytaj dalej »ALERGIA

   ALEGORIA

    (gr. allegorfa) obraz, utwór literacki posiadający, poza znaczeniem dosłownym także sens przenośny

    ALABASTER

     (gr. alabastros – odmiana gipsu) drobnoziarnista, najczęściej biała odmiana gipsu, stosowana w rzeźbiarstwie

     AKUSTYKA

      (gr. akustikós – dotyczący słuchu) 1. nauka o wytwarzaniu, rozchodzeniu się i odbiorze fał dźwiękowych 2. jakość słyszalności dźwięków w… Czytaj dalej »AKUSTYKA

      AKSJOMAT

       (gr. aksioma – znaczenie, szacunek) twierdzenie uznane za prawdziwe, oczywiste, bez konieczności udowadniania go

       AKSJOLOGIA

        (gr. aksios – słuszny, wart, logos — słowo, nauka) nauka o wartościach

        AKRYBIA

         (gr. akrfbeia – dokładność, ścisłość) dokładność, staranność

         AKRONIM

          (gr. akros – zewnętrzny, środkowy, ónyma – imię, nazwa) skrót utworzony od pierwszych liter lub sylab nazwy wielowyrazowej, np. ONZ,… Czytaj dalej »AKRONIM

          AKLIMATYZACJA

           (od gr. klima, klimatos – strefa) przystosowanie się do nowych, zmienionych warunków, najczęściej klimatycznych

           AKINEZJA

            (gr. akinesia – brak ruchu) 1. med. brak zdolności poruszania się lub jej upośledzenie 2. zool. nieruchomienie zwierząt w celach… Czytaj dalej »AKINEZJA

            AKADEMIA

             (gr. akademos) 1. instytucja kierująca rozwojem nauk, sztuk, skupiająca wybitnych uczonych i artystów 2. wyższa uczelnia specjalizująca się w określonej… Czytaj dalej »AKADEMIA

             AJTIOLOGIA

              (gr. aitia – przyczyna, logos – słowo, nauka) wyjaśnianie zjawisk przy pomocy mitów

              AGRONOMIA

               (gr. agrós – pole, nómos – prawo) 1. nauka o uprawie roślin 2. nauka o gospodarstwie rolnym

               AGORAFOBIA

                (gr. agora – plac, rynek, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią what does a nanny do

                AGORA

                 (gr. agora – plac, rynek) 1. zgromadzenie obywateli w polis starożytnej Grecji 2. rynek miasta, miejsce obrad zgromadzenia

                 AGONISTYKA

                  (gr. agonistikós – dotyczący zawodów) w starożytnej Grecji: współzawodnictwo, rywalizacja w zawodach sportowych i artystycznych

                  AGONIA

                   (gr. agonia – walka) umieranie, stan poprzedzający zgon

                   AGNOSTYCYZM

                    (gr. agnostos – niepoznawalny) pogląd filozoficzny, negujący możliwość poznania praw rządzących światem

                    AGAWA

                     (gr. agauós – godny podziwu) roślina o grubych, kolczastych liściach, występująca w Ameryce Środkowej