łacina

BAPTYŚCI

(łac. baptista-chrzest) chrześcijańska grupa uznająca jedynie świadomy chrzest osób dorosłych

BAPTYSTERIUM

(od łac. baptisterium chrzcić) kaplica przeznaczona do odprawiania obrzędu chrztu

BANICJA

(łac. bannitio – skazanie na wygnanie) wygnanie i pozbawienie praw

AWERSJA

(łac. adversio – odwrócenie się) niechęć, wstręt

AWERS

(łac. adversus – odwrócony) 1. główna strona medalu, monety 2. wierzchnia strona tkaniny, haftu

AUTORYZACJA

(łac. auctorisatio – potwierdzenie) zgoda autora na publikację, przekład utworu Buy Anadroxyl Online

AUTORYTET

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. wpływ na innych, znaczenie, szacunek 2. osoba ciesząca się szacunkiem, poważaniem 3. znawca czegoś

AUTORYTATYWNY

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) 1. cieszący się autorytetem, wiarygodny 2. stanowczy, niepodlegający dyskusji

AUTORYTARNY

(łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

AURA

(łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi