łacina

AULA

(łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

AUGMENTATYW

(od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

AUDYTYWNY

(od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

AUDYTORIUM

(łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz

AUDIOWIZUALNY

(łac. auditus – słuch, visus – wzrok) odbierany równocześnie wzrokiem i słuchem

AUDIENCJA

(łac. audientia – posłuchanie) oficjalne posłuchanie udzielane przez ważną, szanowaną osobę

ATRYBUT

(łac. attributus – przydzielony) 1. właściwość, cecha wyróżniająca 2. przedmiot symboliczny, przypisany do danej postaci, identyfikujący ją

ATRIUM

(łac.) 1. w średniowieczu otoczony kolumnami dziedziniec przed kościołem 2. w starożytnym Rzymie – miejsce w środku domu przeznaczone na… Czytaj dalej »ATRIUM

ATRAKCJA

(łac. attractio – przyciąganie) coś przyciągającego uwagę, interesującego

ATEST

(łac. attestatio – poświadczenie) świadectwo jakości przyznane przez odpowiednią komisję, instytucję стероиды цена