Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – łacina

Witamy w sekcji „Pochodzenie wyrazu: łacina” naszego Słownika Wyrazów Obcych, która jest swoistym hołdem dla wpływu, jaki ten starożytny język wywarł na polszczyznę. Łacina, będąca niegdyś lingua franca świata zachodniego, odegrała kluczową rolę w rozwoju języków europejskich, w tym również polskiego.

W tej sekcji słownika skupiamy się na słowach, które zawędrowały do naszego języka bezpośrednio z łaciny lub za jej pośrednictwem. Są to terminy, które od wieków stanowią podstawę w dziedzinach takich jak medycyna, prawo, nauki humanistyczne, a także w codziennym języku. Łacińskie korzenie wielu z tych słów odzwierciedlają głęboką historyczną i kulturową łączność Polski z dziedzictwem europejskim.

Zapoznawanie się z tymi słowami to nie tylko leksykalna podróż, ale także fascynująca eksploracja naszej językowej i kulturowej historii. Wiele z tych terminów nie tylko wzbogaca nasz język, ale także przypomina o uniwersalnych wartościach i ideach, które są wspólne dla kultury europejskiej.

Zachęcamy do odkrywania łacińskiego dziedzictwa w polskim słownictwie, które jest świadectwem długotrwałych związków naszego języka z bogatą tradycją antycznej łaciny.

ASOCJACJA

  (łac. associare – dołączyć) skojarzenie

  ASERTYWNY

   (łac. assertivus – twierdzący stanowczo) grzeczny, ale stanowczy; szanujący cudze poglądy, ale niepozwalający na narzucenie sobie cudzej woli

   ASEKURACJA

    (łac. assecuratio – ubezpieczenie) 1. zabezpieczenie przed czymś 2. system zabezpieczeń chroniący przed upadkiem, np. akrobatę 3. ubezpieczenie

    ARTYKUŁ

     (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

     ARTYKULACJA

      (od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas… Czytaj dalej »ARTYKULACJA

      ARTES LIBERALES

       (łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

       ARSZENIK

        (łac. arsenicum – fałszywe złoto) substancja chemiczna w postaci białego, bezzapachowego proszku, silna trucizna

        ARONIA

         (łac.) krzew o owocach bogatych w witaminy, wykorzystywanych w przemyśle spożywczym

         AROGANCJA

          (łac. arrogantia – zarozumiałość) pewność siebie, lekceważenie innych

          ARMATOR

           (od łac. armatura – uzbrojenie) 1. konstrukcja podtrzymująca budowlę, rzeźbę 2. pomocnicze urządzenia zapewniające prawidłowe korzystanie z danego sprzętu

           ARKUSZ KALKULACYJNY

            (łac. arcus – łuk, calculatio – kalkulacja) infor. program używany do obliczeń matematycznych, statystycznych oraz finansowych

            ARKANA

             (od łac. arcanum – to, co niedostępne) tajniki, tajemnice, niedostępne sposoby

             ARGUMENT

              (łac. argumentom – dowód, racja) dowód, uzasadnienie

              ARCHIWUM

               (łac. archivum) 1. zbiór starych dokumentów 2. miejsce przechowywania tych dokumentów

               ARBITER

                (łac. ) 1. osoba rozstrzygająca jakąś sprawę 2. sędzia sportowy

                ARCHIWIZER

                 (od łac. archivum – archiwum) infor. program używany do zmniejszania ilości miejsca zajmowanego przez informacje, dokonywany poprzez KOMPRESJE danych

                 ARCHIWIZACJA DANYCH

                  (łac. archivum – archiwum) infor. kopiowanie danych na pojemny i trwały nośnik, np. płytę CD-R

                  AR

                   (łac. area – plac) jednostka miary – 100m2