łacina

ATENCJA

(łac. attentio – napięcie, uwaga) poważanie, szacunek, respekt

ATAWIZM

(łac. atavus – przodek) występowanie występowanie u zwierząt, roślin i ludzi cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków, cech niewystępujących od… Czytaj dalej »ATAWIZM

ASYMILACJA

(łac. assimilatio – upodobnienie) 1. przyswojenie sobie zasad życia społecznego nowego środowiska 2. przyswojenie przez organizm substancji spożywczych 3. upodobnienie… Czytaj dalej »ASYMILACJA

ASYGNOWAĆ

(łac. assignare – przyznać) 1. przeznaczyć jakąś sumę pieniędzy na określony cel 2. zlecić wypłatę określonej sumy

ASYGNATA

(łac. assignatus – wyznaczony, przyznany) 1. dokument będący podstawą do dokonania wpłaty lub wypłaty 2. papierowy pieniądz, banknot

ASUMPT

(od łac. assumere – wziąć) przest. zachęta do jakiegoś działania, powód, impuls

ASTRALNY

(łac. astralis – gwiezdny) 1. dotyczący gwiazd 2. niematerialny, mistyczny

ASPIRACJA

(łac. aspiratio – oddech, natchnienie) chęć osiągnięcia czegoś, ambicja

ASPEKT

(łac. aspectus – widok) 1. punkt widzenia 2. kategoria gramatyczna czasownika: dokonany, niedokonany

ASONANS

(łac. assonans – odbrzmiewający) rytm objawiający się zgodnością samogłosek w ostatniej lub dwóch ostatnich sylabach wersów