Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – łacina

Witamy w sekcji „Pochodzenie wyrazu: łacina” naszego Słownika Wyrazów Obcych, która jest swoistym hołdem dla wpływu, jaki ten starożytny język wywarł na polszczyznę. Łacina, będąca niegdyś lingua franca świata zachodniego, odegrała kluczową rolę w rozwoju języków europejskich, w tym również polskiego.

W tej sekcji słownika skupiamy się na słowach, które zawędrowały do naszego języka bezpośrednio z łaciny lub za jej pośrednictwem. Są to terminy, które od wieków stanowią podstawę w dziedzinach takich jak medycyna, prawo, nauki humanistyczne, a także w codziennym języku. Łacińskie korzenie wielu z tych słów odzwierciedlają głęboką historyczną i kulturową łączność Polski z dziedzictwem europejskim.

Zapoznawanie się z tymi słowami to nie tylko leksykalna podróż, ale także fascynująca eksploracja naszej językowej i kulturowej historii. Wiele z tych terminów nie tylko wzbogaca nasz język, ale także przypomina o uniwersalnych wartościach i ideach, które są wspólne dla kultury europejskiej.

Zachęcamy do odkrywania łacińskiego dziedzictwa w polskim słownictwie, które jest świadectwem długotrwałych związków naszego języka z bogatą tradycją antycznej łaciny.

APROWIZACJA

  (łac. ad – do, providere – przewidywać) zaopatrywanie ludności w żywność

  APROBOWAĆ

   (łac. approbare – pochwalać) uznawać coś za dobre, zgadzać się na to

   A PRIORI

    (łac. dosł. z wcześniejszego) z góry, bez dowodu clomid for men

    APRECJACJA

     (z łac. appretiatio – ocenianie) wzrost wartości waluty danego państwa, w porównaniu do innych krajów

     APPENDIX

      (łac. wisiorek, dodatek) dodatek do książki, aneks

      A POSTERIORI

       (łac. dosł. z późniejszego) (wnioskować coś) na podstawie faktów

       APLIKOWAĆ

        (łac. applicare – przykładać) 1. odbywać praktykę prawniczą 2. przepisywać, podawać, np. lekarstwo

        APLIKACJA

         (łac. applicatio – przyłożenie) 1. praktyka przygotowująca absolwenta prawa do zawodu prawnika 2. ozdobny motyw wycięty z tkaniny lub naszyty… Czytaj dalej »APLIKACJA

         APLAUZ

          (łac. applausus – oklaski) uznanie, podziw wyrażane przez oklaskiwanie

          APELACJA

           (łac. appellatio – odwołanie się) odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji

           APARYCJA

            (łac. apparitio – ukazanie się) wygląd zewnętrzny, prezencja

            APANAŻE

             (fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców… Czytaj dalej »APANAŻE

             ANULOWAĆ

              (łac. annullare – unicestwić) unieważnić coś, odwołać

              ANTYKWARIAT

               (łac. antiquarius – zajmujący się starożytnością) sklep z antykami: meblami, obrazami, oraz ze starymi, używanymi książkami

               ANTYKWA

                (łac. antiqus – dawny) rodzaj pisma drukarskiego, krój czcionki

                ANTYKLERYKALIZM

                 (gr. anti – przeciw, łac. clericus – duchowny) wrogi stosunek do kleru, krytyka jego wpływu na życie społeczne

                 ANTYK

                  (fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

                  ANTYCZNY

                   (łac. antiquus – dawny) 1. odnoszący się do starożytności 2. dawny, stary, zabytkowy

                   ANTYCYPOWAĆ

                    (łac. anticipare – uprzedzać) przewidywać coś, uprzedzać

                    ANTENAT

                     (łac. ante – wcześniej, natus – urodzony) przodek