mongolski

BAŁAMUT

(mong.) 1. osoba wprowadzająca zamęt, chaos 2. kobieciarz, uwodziciel

DALAJLAMA

(mong. dosl. najwyższy kapłan) przywódca duchowy Kościoła lamaickiego, polityczny zwierzchnik Tybetu