ukraiński

RAMOTA

(ukr. hramota – pismo) 1. lit. utwór bez wartości artystycznych 2. lit. krótkie opowiadanie komiczne z XIX w.

HAJDAWERY

(ukr. handewery) 1. daw. szerokie spodnie 2. żart. za duże, opadające spodnie