WAGARY

(łac. vagari – włóczyć się)

1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych
2. samowolna i nieuzasadniona nieobecność w szkole

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba