WAKAT

(łac. vacat – jest wolne, puste)

1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy
2. niezadrukowana strona książki

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba