XML

(skrót od: eXtensible Markup Language) (ang.)

infor. język służący do określania formatu i struktury dokumentów WWW

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba