ZOOMORFIZM

(gr. dzóion – istota, stworzenie, morphe – kształt, forma)

przedstawianie jakiegoś bóstwa w postaci zwierzęcej lub ze zwierzęcymi atrybutami

Tagi:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane