ŻYRANT

(wł. girante)

człowiek poręczający za kogoś zaciągającego dług, że spłaci on określoną kwotę w ustalonym czasie; gwarant

Pochodzenie wyrazu obcego:

WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane

Co to za choroba