• C

  Pochodzenie:

  CARIOCA

  [czyt. karioka] (port. dosł. mieszkaniec Rio de Janeiro) 1. taniec towarzyski, odmiana samby 2. muzyka do tego tańca

 • C

  Pochodzenie:

  CARGO

  [czyt. kargo] (hiszp.) 1. ładunek statku lub samolotu 2. ubezpieczenie transportowe ładunku

 • C

  Pochodzenie:

  CARDING

  [czyt. karding] (od ang. card – karta) nielegalne wykorzystywanie numerów cudzych kart kredytowych

 • C

  Pochodzenie:

  CARAT

  (ros. od car) ustrój państwowy, w którym władza absolutna należy do cara

 • C

  Pochodzenie:

  CAPSTRZYK

  (niem. Zapfenstreich – uderzenie w czop) 1. sygnał wykonywany na trąbce oznaczający zakończenie zajęć lub rozpoczęcie ciszy nocnej 2. przemarsz wojska przez miasto odbywający się wieczorem w przeddzień jakiejś uroczystości

 • C

  Pochodzenie:

  CAPPUCCINO

  [czyt. kapuczino] (wł.) rodzaj kawy, z pianką i czekoladowymi wiórkami na wierzchu

 • C

  Pochodzenie:

  CAP

  (niem. Zapfen – czop) 1. hak umieszczony na linie podnoszącej i opuszczającej aparat wiertniczy 2. przest. kołek łączący dwie bale (rum. tap – kozioł) 1. samiec kozy 2. łow. samiec kozicy 3. przen. pogardliwe określenie starszego, niezbyt mądrego człowieka

 • C

  Pochodzenie:

  CANTO

  [czyt. kanto] (wł.) śpiew, melodia

 • C

  Pochodzenie:

  CAMORRA

  [czyt. kamorra] (wł.) grupa ludzi połączona wspólnymi interesami związanymi z nielegalnym handlem i przestępczością mafia

 • C

  Pochodzenie:

  CAMERA OBSCURA

  [czyt. kamera obskurna] (łac. dosł. ciemna izba) część aparatu fotograficznego mająca kształt skrzynki / niewielkim otworem, pozwalająca uzyskać na jej tylnej ściance odwrócony obraz oglądanego przedmiotu

  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych