A

AŻIOTAŻ

(fr. agiotage) umiejętne operowanie akcjami na giełdzie, wykorzystujące różnice kursów

AŻIO

(fr. agios, wł. aggio) nadwyżka kursu papierów wartościowych, dewiz ponad ich nominalną wartość

AZYMUT

(ar. as-sumu, as-simut – l.mn. od samt – droga) kąt między punktem północy a danym kierunkiem, mierzony od tego punktu… Czytaj dalej »AZYMUT

AZYMA

(od gr. zyme – zakwas) maca, przaśny chleb, wykorzystywany w Kościele rzymskokatolickim w czasie eucharystii

AZYL

(gr. ásylon) 1. bezpieczne miejsce 2. schronienie udzielone przez państwo cudzoziemcowi ściganemu na terenie swojego kraju

AZJANIZM

(od Azja – nazwa kontynentu) styl w retoryce antycznej

AWIZO

(wł. awiso) 1. zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej 2. pisemna informacja o dokonaniu określonej operacji handlowej, bankowe

AWISTA

(wł. a vista – za okazaniem) wkład bankowy wypłacany w każdej chwili na żądanie klienta

AWIONETKA

(fr. avionette ) mały, lekki samolot sportowy

AWERSJA

(łac. adversio – odwrócenie się) niechęć, wstręt