Przejdź do treści

Wyrazy obce na literę A

Rozpoczynając naszą podróż przez Słownik Wyrazów Obcych, litera A otwiera przed nami świat pełen różnorodności językowej i kulturowej. Ta pierwsza litera alfabetu jest jak brama do uniwersum słów, które mają swoje korzenie w innych językach, ale znalazły stałe miejsce w języku polskim. Dzięki nim nasz język staje się bogatszy, bardziej zróżnicowany i pełen niuansów.

Wyrazy na literę A często pochodzą z łaciny, greki, angielskiego, francuskiego, a nawet dalszych języków, co świadczy o ich międzynarodowym charakterze i wpływie na polszczyznę. W tym dziale znajdziemy terminy z różnych dziedzin – od nauki, przez technologię, sztukę, aż po filozofię. Każde słowo zostanie dokładnie omówione pod kątem jego etymologii, znaczenia i kontekstu użycia, co pozwoli czytelnikom na głębsze zrozumienie i docenienie tych wyrazów.

Odkrywanie słów na literę A w naszym słowniku to nie tylko edukacyjne doświadczenie, ale również okazja do uświadomienia sobie, jak języki świata przenikają się nawzajem, tworząc żywą mozaikę słów i znaczeń. Zapraszamy do zgłębiania tych fascynujących terminów, które są świadectwem językowej dynamiki i ewolucji polszczyzny.

AŻIOTAŻ

  Wyraz obcy „ażiotaż” pochodzi od francuskiego terminu „agiotage”, który oznacza spekulację finansową. Jest to działalność polegająca na kupnie akcji, walut,… Czytaj dalej »AŻIOTAŻ

  AŻIO

   Słowo „ażio” pochodzi od francuskiego terminu „agios” i włoskiego „aggio”. W kontekście finansowym, termin ten odnosi się do nadwyżki kursu… Czytaj dalej »AŻIO

   AZYMUT

    Wyraz obcy „azymut„, pochodzący od arabskich terminów „as-sumu” lub „as-simut” (l.mn. od „samt” oznaczającego „droga”), odnosi się do kąta między… Czytaj dalej »AZYMUT

    AZYMA

     Słowo „azyma” pochodzi od greckiego „zyme”, co oznacza zakwas. Jest to rodzaj przaśnego chleba, który nie zawiera żadnych dodatków fermentujących,… Czytaj dalej »AZYMA

     AZYL

      Słowo „azyl” pochodzi z języka greckiego, gdzie „ásylon” oznacza miejsce nietykalne. W języku polskim ma ono dwa główne znaczenia: Bezpieczne… Czytaj dalej »AZYL

      AZJANIZM

       Słowo „azjanizm” pochodzi od nazwy kontynentu Azja i odnosi się do stylu w retoryce antycznej. Jest to termin używany głównie… Czytaj dalej »AZJANIZM

       AWIZO

        Słowo „awizo” pochodzi z języka włoskiego, gdzie „avviso” oznacza powiadomienie lub zawiadomienie. W języku polskim termin ten przyjął dwa główne… Czytaj dalej »AWIZO

        AWISTA

         Termin „awista„, pochodzący z włoskiego wyrażenia „a vista”, co oznacza „za okazaniem”, w kontekście bankowości odnosi się do rodzaju wkładu… Czytaj dalej »AWISTA

         AWIONETKA

          Słowo „awionetka” pochodzi z języka francuskiego, gdzie „avionette” oznacza mały samolot. W języku polskim termin ten odnosi się do małego,… Czytaj dalej »AWIONETKA

          AWERSJA

           Wyraz obcy „awersja” pochodzi z łaciny, od słowa „adversio”, co oznacza „odwrócenie się”. W języku polskim termin ten używany jest… Czytaj dalej »AWERSJA

           AWERS

            Wyraz obcy „awers” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie słowo „adversus” oznacza „odwrócony”. W języku polskim ten termin ma dwa główne… Czytaj dalej »AWERS

            AWATAR

             Wyraz obcy „awatar” pochodzi z języka sanskryckiego, gdzie słowo „avatara” oznacza „zstąpienie”. W kulturze i religii hinduistycznej, termin ten odnosi… Czytaj dalej »AWATAR

             AWANTAŻ

              Wyraz obcy „awantaż” pochodzi z języka francuskiego, gdzie słowo „avantage” oznacza korzyść lub przewagę. W języku polskim termin ten jest… Czytaj dalej »AWANTAŻ

              AWANSCENA

               Wyraz obcy „awanscena” pochodzi z języka francuskiego („avant-scène”), gdzie oznacza część sceny teatralnej znajdującą się najbliżej widowni, widoczną przed kurtyną.… Czytaj dalej »AWANSCENA

               AWANGARDA

                Wyraz obcy „awangarda” wywodzi się z języka francuskiego („avant-garde”), gdzie dosłownie oznacza „straż przednią”. Termin ten ma kilka znaczeń: Oddział… Czytaj dalej »AWANGARDA

                AWAL

                 Wyraz obcy „awal” pochodzi z języka włoskiego, gdzie słowo „avallo” oznacza „przekazanie”. W kontekście finansowym i prawym, awal odnosi się… Czytaj dalej »AWAL

                 AVI

                  Wyraz obcy „AVI„, będący skrótem od angielskiego wyrażenia „Audio Video Interleaved”, odnosi się do formatu pliku multimedialnego. W informatyce, AVI… Czytaj dalej »AVI

                  AUTORYZACJA

                   Wyraz obcy „autoryzacja” wywodzi się z łacińskiego „auctorisatio”, co dosłownie oznacza „potwierdzenie”. W języku polskim, termin ten jest używany w… Czytaj dalej »AUTORYZACJA

                   AUTORYTET

                    Wyraz obcy „autorytet” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie słowo „auctoritas” oznacza „powagę” lub „rozkaz”. W języku polskim termin ten przyjął… Czytaj dalej »AUTORYTET

                    AUTORYTATYWNY

                     Wyraz obcy „autorytatywny” wywodzi się z łacińskiego słowa „auctoritas”, co oznacza „powaga” lub „rozkaz”. W języku polskim termin ten przyjął… Czytaj dalej »AUTORYTATYWNY