Przejdź do treści

AŻIOTAŻ

    Wyraz obcy „ażiotaż” pochodzi od francuskiego terminu „agiotage”, który oznacza spekulację finansową. Jest to działalność polegająca na kupnie akcji, walut, surowców lub innych instrumentów finansowych w celu osiągnięcia zysku wynikającego z wahań cen. Osoba zajmująca się ażiotażem (ażiotant) liczy na zysk z krótkoterminowych zmian na rynku, często wykorzystując informacje lub sytuacje wpływające na wzrost lub spadek wartości danej inwestycji.

    Ażiotaż jest często postrzegany negatywnie, ponieważ może prowadzić do niestabilności rynków finansowych. Działania ażiotantów bywają czasami uznawane za spekulacyjne i ryzykowne, mogące przyczynić się do gwałtownych zmian cen na rynku.


    WYRAZY OBCE - najczęściej odwiedzane