greka

BIGAMIA

(gr. gamos – małżeństwo) zawarcie ślubu przez osobę będącą już w ważnym związku małżeńskim z kimś innym; dwużeństwo

BICYKL

(gr. kyklos – koło) dawny typ roweru o dwóch kołach różnej wielkości

BIBLISTYKA

(gr. biblia – księgi) nauka zajmująca się badaniem tekstu Biblii

BIBLIOGRAFIA

(gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

BIBLIOFIL

(gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek

BIATLON

(gr. âthlos, âthlon – zapasy, walka) dwubój narciarski obejmujący bieg na nartach i strzelanie z karabinu

BETA

(gr. béta – druga litera alfabetu greckiego) infor. wersja testowa programu sprawdzana przez użytkowników przed wejściem programu na rynek

BAZYLISZEK

(gr. basiliscos -jaszczurka królewska) 1. legendarny gad zabijający wzrokiem 2. przen. podstępny człowiek 3. jaszczurka tropikalna

BAZYLISSA

(gr. basilissa – królowa) tytuł przysługujący cesarzowej bizantyjskiej

BAZYLIKA

(gr. basilikós – królewski) 1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw 2. w starożytnej Grecji… Czytaj dalej »BAZYLIKA