greka

Wyrazy Obce

 • BIGAMIA

  (gr. gamos – małżeństwo) zawarcie ślubu przez osobę będącą już w ważnym związku małżeńskim z kimś innym; dwużeństwo

 • BICYKL

  (gr. kyklos – koło) dawny typ roweru o dwóch kołach różnej wielkości

 • BIBLISTYKA

  (gr. biblia – księgi) nauka zajmująca się badaniem tekstu Biblii

 • BIBLIOGRAFIA

  (gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

 • BIBLIOFIL

  (gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek

 • BIATLON

  (gr. âthlos, âthlon – zapasy, walka) dwubój narciarski obejmujący bieg na nartach i strzelanie z karabinu

 • BETA

  (gr. béta – druga litera alfabetu greckiego) infor. wersja testowa programu sprawdzana przez użytkowników przed wejściem programu na rynek

 • BAZYLISZEK

  (gr. basiliscos -jaszczurka królewska) 1. legendarny gad zabijający wzrokiem 2. przen. podstępny człowiek 3. jaszczurka tropikalna

 • BAZYLISSA

  (gr. basilissa – królowa) tytuł przysługujący cesarzowej bizantyjskiej

 • BAZYLIKA

  (gr. basilikós – królewski) 1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw 2. w starożytnej Grecji i Rzymie – hala targowa i miejsce sądu

 • BATYSKAF

  (gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

 • BAROMETR

  (gr. baros – ciężar, metrein – miara) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego