Przejdź do treści

Pochodzenie wyrazu – greka

W sekcji „Pochodzenie wyrazu: greka” naszego Słownika Wyrazów Obcych, odbywamy podróż do korzeni cywilizacji zachodniej. Język grecki, będący jednym z najstarszych znanych języków, od wieków oddziałuje na wiele języków europejskich, w tym na polski. Wpływ ten jest widoczny szczególnie w terminologii naukowej, medycznej, filozoficznej i artystycznej.

Greka, ze swoją bogatą tradycją literacką, filozoficzną i naukową, wniosła do języka polskiego słowa, które są fundamentem wielu dyscyplin wiedzy. Od terminów opisujących zjawiska przyrodnicze, poprzez koncepty filozoficzne, aż po specjalistyczne terminy medyczne – każde z tych słów niesie ze sobą bogatą historię i kulturową głębię.

Ta część słownika to nie tylko zbiór słów, ale również okazja do zrozumienia, jak głęboko język grecki zakorzenił się w naszym myśleniu i mówieniu. Przy każdym słowie staraliśmy się ukazać nie tylko jego etymologię i znaczenie, ale również kontekst kulturowy, w którym zostało zapożyczone.

Zapraszamy do eksploracji tej fascynującej dziedziny naszego języka, która jest mostem łączącym współczesny świat z bogatym dziedzictwem starożytnej Grecji.

BIGAMIA

  (gr. gamos – małżeństwo) zawarcie ślubu przez osobę będącą już w ważnym związku małżeńskim z kimś innym; dwużeństwo

  BICYKL

   (gr. kyklos – koło) dawny typ roweru o dwóch kołach różnej wielkości

   BIBLISTYKA

    (gr. biblia – księgi) nauka zajmująca się badaniem tekstu Biblii

    BIBLIOGRAFIA

     (gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

     BIBLIOFIL

      (gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek „BIBLIOFIL” to termin pochodzący z języka greckiego, gdzie „biblion” oznacza „księgę”, a… Czytaj dalej »BIBLIOFIL

      BIATLON

       (gr. âthlos, âthlon – zapasy, walka) dwubój narciarski obejmujący bieg na nartach i strzelanie z karabinu

       BETA

        (gr. béta – druga litera alfabetu greckiego) infor. wersja testowa programu sprawdzana przez użytkowników przed wejściem programu na rynek

        BAZYLISZEK

         (gr. basiliscos -jaszczurka królewska) 1. legendarny gad zabijający wzrokiem 2. przen. podstępny człowiek 3. jaszczurka tropikalna

         BAZYLISSA

          (gr. basilissa – królowa) tytuł przysługujący cesarzowej bizantyjskiej

          BAZYLIKA

           (gr. basilikós – królewski) 1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw 2. w starożytnej Grecji… Czytaj dalej »BAZYLIKA

           BATYSKAF

            (gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

            BAROMETR

             (gr. baros – ciężar, metrein – miara) przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego

             BARIATRIA

              (od gr. baros) med. dział zajmujący się leczeniem chorobliwej otyłości

              BALSAMOWANIE

               (gr. balsamon – żywica z drzewa balsamowego) zabezpieczanie zwłok przed rozkładem

               BALISTYKA

                (gr. balłein – rzucać, miotać) nauka o ruchu pocisków

                AZYMA

                 Słowo „azyma” pochodzi od greckiego „zyme”, co oznacza zakwas. Jest to rodzaj przaśnego chleba, który nie zawiera żadnych dodatków fermentujących,… Czytaj dalej »AZYMA

                 AZYL

                  Słowo „azyl” pochodzi z języka greckiego, gdzie „ásylon” oznacza miejsce nietykalne. W języku polskim ma ono dwa główne znaczenia: Bezpieczne… Czytaj dalej »AZYL

                  AUTOPSJA

                   Wyraz obcy „autopsja” pochodzi z języka greckiego, gdzie „autós” oznacza „sam”, a „ópsis” – „wygląd”. W języku polskim termin ten… Czytaj dalej »AUTOPSJA

                   AUTONOMIA

                    Wyraz obcy „autonomia” wywodzi się z greckiego, gdzie „autós” oznacza „sam”, a „nómos” – „prawo”. W języku polskim termin ten… Czytaj dalej »AUTONOMIA

                    AUTOMATYZM

                     Wyraz obcy „automatyzm” pochodzi od greckiego słowa „automatismós”, które oznacza „działanie samoczynne”. W języku polskim termin ten jest używany w… Czytaj dalej »AUTOMATYZM